Služby

Nabízíme vedení účetnictví, daňové evidence, zpracování daňových přiznání k dani z příjmů fyzických a právnických osob, daně z nemovitého majetku, silniční daně. Zpracování mezd a vedení personalistiky. Dále provádíme znalecké posudky, založení a likvidace společností.

Naše odbornost

Dlouholetá praxe, ekonomické vzdělání a zkušenosti z řady oborů a činností nás staví do čela zpracovatelů účetních a dalších ekonomických služeb. Jazyková vybavenost nám umožňuje zajišťovat služby v rámci Evropské unie. Nabízíme zkušenosti s výběrem DPH v zemích EU. Neustálé vzdělávání se nás udržuje trvale informovanými a vzdělanými.

Mzdy a personalistika

Až 1000 zpracovaných mezd za měsíc

Toto je naše zkušenost, praxe i schopnost.
Zpracování personální dokumentace, pracovních smluv, dohod o hmotné odpovědnosti, evidence pracovní doby, evidence zakázek ve mzdě.​
​Průvodce procesem nástupu, pracovní aktivity a ukončení pracovního poměru zaměstnance u zaměstnavatele.

Účetnictví

Kompletní účetní servis

Vedení kompletní účetní agendy, včetně vedení a zracování mezd. Evidence zásob materiálu, zboží a zásob, evidence majetku, knihy jízd. Správa běžného účtu, vedení fakturace a pokladny, zpracování DPH, Přiznání daní z příjmů, daní z majetku, silničíní daně, daně z nemovitostí, Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti, Vyúčtování daně vybírané srážkou apod.

Daňová evidence

Pomoc živnostníkům a OSVČ

Kompletní vedení daňové evidence, příjmů a výdajů z podnikatelské činnosti, nebo z pronájmu nemovitého majetku podle § 9 ZDP. Vedení pohledávek a závazků, pokladny, evidence zásob materiálu, zboží a zásob. Evidence majetku, knihy jízd apod. Zpracování přiznání daně z příjmů, DPH, majetkových daní apod.

Znalecké posudky

Znalecká činnost v oboru ekonomika – účetní a daňová evidence.​​
Jednatel společnosti je soudním znalcem v oboru EKONOMIKA – ÚČETNÍ A DAŇOVÁ EVIDNCE se zkušeností jak vedou, či nevedou účetnictví firmy a podnikatelé v České republice.

Likvidace firmy

Provedeme vás likvidací vaší společnosti

Jednatel společnosti má za sebou ve funkci likvidátora zákonnou a účetní likvidaci několika společností s ručením omezeným, včetně výmazu z obchodního rejstříku.

Jedná se o náročný a částečně zákonnými podmínkami vynucený zdlouhavý proces trvající přibližně sedm měsíců, než je společnost řádně vymazána z obchodního rejstříku. Po opakovaném zveřejnění rozhodnutí o likvidaci společnosti v obchodním věstníku, které můžeme zařídit u spolupracující notářské kanceláře, se musí ze zákona čekat tři měsíce, na přihlášení se věřitelů společnosti o úhrady případných dluhů a nedoplatků. V této době mohou probíhat závěrečné účetní práce a příprava k ukončení činnosti společnosti. Probíhají závěrečné kontroly u sociální a zdravotních pojišťoven.

Nutné je po dohodě se Státním archivem zajistit archivaci firemní dokumentace, která musí být uložena 10 let od zániku společnosti. Je nutné vyžádat si souhlasy celního a finančního úřadu s výmazem společnosti z obchodního rejstříku, spolu s podání závěrečných daňových prohlášení, vyúčtování, přiznání apod.

Závěrem, před výmazem společnosti musí být uspořádána poslední valná hromada projednávající vypořádání likvidační podstaty a schválení celého procesu likvidace.

Náročnost celé procedury závisí na velikosti společnosti, objemu a způsobu závěrečného zpracování účetnictví, včetně vypořádání majetku společnosti s věřiteli a jejími vlastníky.