Umělá inteligence mění účetnictví

AI může automatizovat úkoly, jako je zpracování dat, kontrola a reporting. To může vést ke snížení nákladů a zvýšení produktivity.

AI může pomoci podnikatelům porozumět datům a situacím na hlubší úrovni. To může vést ke zlepšení na kvalitě účetních závěrek a k lepšímu porozumění finančnímu zdraví společnosti.

Umělá inteligence je mocný nástroj, který můžeme použít k tomu, abychom zlepšili svět účetnictví.

Je to budoucnost účetnictví, a je na nás, abychom se na ni připravili.

[BARD GOOGLE 2023]
Umělá inteligence (AI) se rychle stává běžnou součástí našeho života a účetnictví není výjimkou.
AI může účetním pomoci zautomatizovat úkoly, identifikovat vzorce a trendy a zlepšit kvalitu jejich práce.
AI a vydané a přijaté faktury

Faktury

AI může automatizovat proces zpracování vydaných i přijatých faktur s importem do účetnictví, což může vést ke snížení nákladů a zvýšení produktivity. Může také pomoci identifikovat chyby a nesrovnalosti ve fakturách.

AI a Pokladní systémy a doklady

Pokladní doklady

Pokladní systémy jsou nezbytnou součástí každého podnikání, které přijímá platby v hotovosti nebo kartou. Umělá inteligence může pokladní systémy ještě vylepšit. AI může pomoci s automatizací úkolů, jako je rozpoznávání produktů a skenování čárových kódů.

AI a výstupy pro banky

Výstupy pro banky

Příkazy k úhradě jsou nezbytnou součástí každodenního života. Umělá inteligence může pomoci bankám zautomatizovat zpracování příkazů k úhradě. AI může pomoci identifikovat chyby a nesrovnalosti v příkazech k úhradě, což může vést ke snížení počtu chybných transakcí.

AI a analýza dat

Analýza dat

AI může účetním pomoci analyzovat data způsobem, který by byl pro lidské analytiky obtížný nebo dokonce nemožný. AI může pomoci účetním identifikovat vzorce a trendy, které by jim mohly pomoci při rozhodování a strategickém plánování.

AI výstupy z účetnictví

Výstupy z účetnictví

AI výstupy z účetnictví jsou důležité pro mnoho různých účelů, včetně rozhodování, řízení a regulace. Generuje přesnější a relevantnější výstupy z účetnictví. Může předvídat budoucí trendy, což může vést ke generování výstupů, které jsou užitečnější pro rozhodování. 

Neváhejte Nás kontaktovat - automatizujte běžné fungování Vaší společnosti.
Účetnictví v CLOUDU

Zbavte se papírů a archivujte online

Mobilita: Účetní data a software jsou přístupné odkudkoli s připojením k internetu 24/7.
Efektivní řízení nákladů: Rychlý přehled o nákladech, bez čekání na informace od účetní kanceláře. 
Zjednodušené aktualizace: Účetní software v cloudu je pravidelně aktualizován, takže uživatelé mají vždy k dispozici nejnovější funkce a opravy.
Vyšší bezpečnost: Účetní data jsou uložena na zabezpečených serverech, které jsou chráněny před neoprávněným přístupem.ch

O SPOLEČNOSTI AVE ECONOMIE

Účetní a daňová kancelář AVE ECONOMIE s.r.o. v Karlových Varech působí na trhu od roku 2003, s tím, že její společník a jednatel se zabývá vedením účetnictví a mezd již od roku 1993. Nabízíme vedení účetnictví, daňové evidence, zpracování mezd, vedení skladové evidence zásob, včetně příjmů, převodů, či expedice zásob, evidence zakázek a nákladů na zakázky, evidence středisek, včetně jejich hospodaření. Samozřejmostí je zpracování daně z přidané hodnoty.
Zajišťujeme elektronickou komunikaci se správci daně, zdravotními a sociálními pojišťovnami. Nabízíme správu datových schránek, přeposílání obdržené korespondence, včetně archivace přijatých i odeslaných zpráv.

LET ZKUŠENOSTÍ
0
AKTIVNÍCH ZÁKAZNÍKŮ
0
ZPRAC. MEZD ZA MĚS.
0
FAKTUR MĚSÍČNĚ
0

Dlouholetá praxe, ekonomické vzdělání a zkušenosti z řady oborů a činností nás staví do čela zpracovatelů účetních a dalších ekonomických služeb. Jazyková vybavenost nám umožňuje zajišťovat služby v rámci Evropské unie. Nabízíme zkušenosti s výběrem DPH v zemích EU. Neustálé vzdělávání se nás udržuje trvale informovanými a vzdělanými.

ÚČETNÍ SERVIS

Mzdy a personalistika

Až 800 zpracovaných mezd za měsíc

Toto je naše zkušenost, praxe i schopnost. Zpracování personální dokumentace, pracovních smluv, dohod o hmotné odpovědnosti, evidence pracovní doby, evidence zakázek ve mzdě. Průvodce procesem nástupu, pracovní aktivity a ukončení pracovního poměru zaměstnance u zaměstnavatele. Rychlá reakce na změny v legislativě.

Účetnictví

Kompletní účetní servis

Vedení kompletní účetní agendy, včetně vedení a zpracování mezd. Evidence zásob materiálu, zboží a zásob, evidence majetku, knihy jízd. Správa běžného účtu, vedení fakturace a pokladny, zpracování DPH, Přiznání daní z příjmů, daní z majetku, silniční daně, daně z nemovitostí, Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti, Vyúčtování daně vybírané srážkou apod.

Správa datových schránek

Hlídání doručených zpráv, jejich archivace a rychlé přeposílání na vaši elektronickou adresu.

Denně automatizovaným procesem kontrolujeme doručené zprávy do vaší datové schránky.  U zprávy zkontrolujeme její obsah a zprávu zašleme na vaši elektronickou adresu. To, co má řešit účetní kancelář, to vyřešíme do 3 pracovních dní, nebudeme Vás tím zatěžovat. Zprávy archivujeme, tzn. že se vám žádná zpráva neztratí a máte k ní přístup kdykoliv bude potřeba. 

Daňová evidence

Pomoc živnostníkům a OSVČ

Kompletní vedení daňové evidence, příjmů a výdajů z podnikatelské činnosti, nebo z pronájmu nemovitého majetku podle § 9 ZDP. Vedení pohledávek a závazků, pokladny, evidence zásob materiálu, zboží a zásob. Evidence majetku, knihy jízd apod.
Zpracování přiznání daně z příjmů, DPH, majetkových daní apod.

Likvidace firmy

Provedeme vás likvidací vaší společnosti

Jednatel společnosti má za sebou ve funkci likvidátora zákonnou a účetní likvidaci několika společností s ručením omezeným, včetně výmazu z obchodního rejstříku. Jedná se o náročný a částečně, zákonnými podmínkami vynucený, zdlouhavý proces trvající přibližně sedm až osmnáct měsíců, než je společnost řádně vymazána z obchodního rejstříku. Po opakovaném zveřejnění rozhodnutí o likvidaci společnosti v obchodním věstníku, které můžeme zařídit u spolupracující notářské kanceláře, se musí ze zákona čekat tři měsíce, na přihlášení se věřitelů společnosti o úhrady případných dluhů a nedoplatků. V této době mohou probíhat závěrečné účetní práce a příprava k ukončení činnosti společnosti. Probíhají závěrečné kontroly u sociální a zdravotních pojišťoven. Případná kontrola ze strany finančního úřadu může proces likvidace nečekaně protáhnout až na dva roky.

Nutné je po dohodě se Státním archivem zajistit archivaci firemní dokumentace, která musí být uložena 10 let od zániku společnosti. Je nutné vyžádat si souhlasy celního a finančního úřadu s výmazem společnosti z obchodního rejstříku, spolu s podání závěrečných daňových prohlášení, vyúčtování, přiznání apod.

Závěrem, před výmazem společnosti musí být uspořádána poslední valná hromada projednávající vypořádání likvidační podstaty a schválení celého procesu likvidace. Náročnost celé procedury závisí na velikosti společnosti, objemu a způsobu závěrečného zpracování účetnictví, včetně vypořádání majetku společnosti s věřiteli a jejími vlastníky.

OSTATNÍ SLUŽBY

Nezabýváme se standardní realitní činností. Pomáháme klientům naší kanceláře při koupi a prodeji nemovitostí. Jsme nápomocni klientům v jejich investičních záměrech a požadavcích.

3D skenování prostor s vytvořením virtuální prohlídky. Tato revoluční technologie umožňuje vytvořit digitální dvojče Vaši nemovitost a posunout tak prodejní proces na zcela novou úroveň.

KONTAKT

  Fotografie Bohuslav Jiruška

  AVE ECONOMIE s.r.o.
  Šumavská 1677/12
  Karlovy Vary
  360 01
  Česká republika

  IČO: 26364212
  DIČ: CZ26364212


  Pevná linka: +420 353 331 200
  Mobilní telefon: +420 605 122 088
  Email: info@ave-economie.cz

  Provozní doba

   Pondělí – Čtvrtek 08:00 – 11:30 12:30 – 16:00
   Pátek 08:00 – 11:30 12:30 – 15:00 
   Sobota – Neděle Zavřeno 

  Využijte sílu umělé inteligence!

  Budoucnost je tady!

  Zbavte se papírování a zálohujte online v cloudu...