Informace

Povinnost zřídit internetové stránky ukládá § 7 odst. 2. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, přímo jen akciovým společnostem. Těm také zákon nařizuje uvádět na svých internetových stránkách všechny údaje, které je povinna uvádět na obchodních listinách. Společnost s ručením omezeným nemá podle zákona povinnost internetové stránky zřídit, ale pokud to udělá, vztahují se na ně stejná pravidla jako na stránky akciových společností.

V § 7 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, je zakotvena povinnost mít internetové stránky pro akciovou společnost. Stránky musí akciová společnost zřídit bez zbytečného odkladu po svém vzniku a dále na nich průběžně uveřejňovat všechny požadované údaje. Internetové stránky jsou v zákoně definovány jako způsob uveřejnění umožňující dálkový přístup, který je pro veřejnost bezplatný, a to tak, aby informace byly dostupné jednoduchým způsobem po zadání elektronické adresy.

Na internetových stránkách musí akciová společnost uvádět všechny údaje, které musí povinně uvádět na obchodních listinách, a také další údaje stanovené zákonem.

Jde tedy zejména o základní identifikační údaje, kterými jsou jméno, sídlo, IČO a údaj o zápisu společnosti v obchodním rejstříku. Mezi další zákonem stanovené dokumenty, které musí společnost publikovat na svých internetových stránkách, patří např. účetní závěrka, zpráva o finanční asistenci, pozvánka na valnou hromadu, informace o příslušnosti ke koncernu a případně další nutná sdělení pro akcionáře.

Naše společnost jde moderní a otevřenou cestou naproti klientovi, proto nebrání nic tomu, aby zveřejňovala údaje o své činnosti stejně, jako to musí činit akciové společnosti.

Na této stránce najdete následující informace, případně odkazy, kde jsou tyto informace zveřejněny.

Sídlo společnosti, název, IČO, zápisy a listiny ukládané v obchodním rejstříku, jako například zřizovací listiny, valné hromady a roční závěrky.

Sídlo společnosti: Šumavská 1677/12, Karlovy Vary, PSČ 360 01
Kancelář společnosti: Šumavská 1677/12, Karlovy Vary, PSČ 36001
IČ: 26364212 / DIČ: CZ26364212 – společnost není plátcem DPH
Vznik společnosti: 19. listopadu 2003
Aktualizování stránek: 22. srpna 2019

Společnost v obchodním rejstříku

Veškeré informace o společnosti, roční závěrky od vzniku společnosti po současnost, zápisy z jednání valných hromad a jiné povinné informace jsou zveřejněny ve sbírce listin obchodního rejstříku.
Registrace v živnostenském rejstříku: http://www.rzp.cz/ (nutno zadat ve vyhledávači IČ společnosti)

Registrace v obchodním rejstříku (aktualizováno 22. 8. 2019):
https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=178054&typ=PLATNY

Sbírka listin (aktualizováno 20. 8. 2019):
https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=178054